Kassalova fom 1.januar 2019

Den nye Kassalova som trer i kraft fom 1.januar 2019 stiller noen nye krav i forhold til funksjonalitet og rutiner for kassasystemer. Vi har utarbeidet et dokument som tar for seg hvordan de ulike punktene er løst for QuickNG. Flere av kravene er innfridd i QuickNG fra før, så det er ikke så store endringer som skal til. Mulig det er noen innstillinger dere må justere. Dette går vi gjennom i dokumentet du kan laste ned her:

QuickNG Kasselova informasjon

Det som er nytt for QuickNG sin del er rutinen for eksport av elektronisk journal og logging av at kasseskuffen åpnes. For å få disse rutinene på plass må det til en oppdatering av QuickNG. Se egen artikkel om dette på hovedsiden.

Hvis dere ønsker hjelp med å klargjøre det som må til kan dere fylle ut skjemaet som ligger på siste side i artikkelen og sende på mail til support@quick.no