GDPR - ny personvernforordning

Fra 25. mai innføres ny personvernlovgivning i Norge og Europa, Les mer om Quick Systems og GDPR (General Data Protection Regulation) her.

Som systemleverandør av Quick3 og QuickNG jobber vi med å tette de avvik vi har i forhold til de nye reglene som trer i kraft i mai i år.
Detaljer vedrørende systemutvikling i forbindelse med GDPR vil bli sendt ut i forbindelse med nye versjoner i månedene som kommer.

Generell informasjon ble sendt til alle kunder i et nyhetsbrev i mars - som du kan lese her: Nyhetsbrev GDPR Mars 2018.

I forbindelse med innføringen av GDPR og i lys av vårt økende antall kunder på Quick3 har vi også et ønske om å inngå databehandleravtale med alle våre kunder på Quick3.

Vi har utarbeidet en databehandleravtale som du kan finne her: Databehandleravtale Quick3.