Fakturaportal fra Quick Systems

Quick Systems har utviklet en fakturaportal som er et felles punkt hvor våre kunder kan koble seg opp for å sende fakturaer til kunder via eksterne fakturaselskaper/formater.


Eksempler på slike fakturaselskaper er danske Truelink (benyttes av store private selskaper og av flere kommunale etater), det nye norske statlige "Elektronisk Handelsformat" (EHF).
Ved etterspørsel vil det legges til støtte for andre selskaper slik som Basware (brukes av bl.a. Gjensidige), Digipost osv.
 

Oppkoblingen til denne løsningen støttes pr. idag av Quick NG-klienten og er med i planleggingen
av Quick3 slik at denne også er klar der fra første driftsdag.

For å styre fakturaene til riktig fakturaselskap markeres det på kundekortet hvilket fakturaselskap
som skal benyttes ved fakturering. Automatiske rutiner tar så tak i genererte fakturaer og
oversender disse til fakturaportalen for videre behandling.

Fordelen med denne løsingen er at vi har samlet all logikk som har med de forskjellige fakturaselskapene
å gjøre på en plass. Det trengs ingen spesialtilpassinger hos hver klient når en ny fakturatilbyder skal
benyttes.