Triolink

Vi presenterer vår fullintegrerte løsning mellom QuickNG og Triolink.  Triolink er et salgsverktøy som er godt innarbeidet i bil-, båt- og MC-bransjen for registrering av servicer, kalkyler for innbyttekjøretøyer,  kontrakter m.m  De har ingen løsning for bl.a håndtering av fakturering, varelager, reskontrooppfølging, kontantsalg.  Integrasjonen går ut på felles kunderegister, vareregisteret i Quick er tilgjengelig i Triolink, Ordre kan overføres fra Triolink til Quick, synkronisering for individer.  Sammen utnytter vi det beste i begge løsningene.

Utveksling av data mellom Quick og Triolink.

  • Kunder, toveis
  • Individer, toveis
  • Eierhistorikk, toveis
  • Vareregister, fra Quick til Triolink
  • Servicepakker, fra Triolink til Quick
  • Ordre, fra Triolink til Quick

Videre håndtering av kapitalvaresalget skjer i Quick.