Innkjøp, lager, varetelling

Dette kurset starter med noen tips om oppbygning av lokasjons-strukturer for lageret.  Vi ser på hvordan du kan legge inn grenser for automatiske bestillingsforslag, lagervurderingslister, kuransnivåer.  

Tar for oss ulike måter å bestille varer på:  Innkjøpsbehov, bestillingsforslag, prognoser på leverandørnivå, elektronisk bestilling for de leverandører som støtter det.  Varemottak og fakturakontroll.  

Siden det nærmer seg tid for varetelling tar vi en grundig gjennomgang av rutiner for varetellingsfunksjoner i QuickNG.  Oppretting og utkjøring av tellelister, manuell telling eller telling med skanner, registrering av telleresultat og oppdatering av lager. Utkjøring av lagerverdi liste.

 • Lokasjons-strukturer for lageret
 • Automatiske bestillingsforslag
 • Lagervurderingslister
 • Kuransnivåer
 • Bestillingsrutiner
 • Innkjøpsbehov
 • Bestillingsforslag
 • Prognoser på leverandørnivå
 • Elektronisk bestilling
 • Varemottak
 • Fakturakontroll
 • Varetellingsfunksjonen
 • Generere tellelister
 • Manuell telling
 • Telling med skanner
 • Registrering av telleresultat
 • Oppdatering av lager
 • Utkjøring av lagerverdi liste