Aladdin Faktura

Elektronisk attestering og lagring av innkommende Faktura.

Aladdin Faktura sikrer bedre oversikt over bedriftens bilag. Du sparer tid på å registrere, attestere, lagre og gjenfinne fakturaer.   Integrasjon mot QuickNG slik at bilagene kan importeres direkte i dagbok.

  • Registrere bilag i Aladdin
  • Attestere bilag
  • Lagre bilag
  • Gjenfinne fakturaer
  • Integrasjon mot QuickNG
  • Importere bilag direkte i dagbok