Regnskap

Dette er et intensivkurs i regnskapsmodulen i QuickNG.  Vi lærer å utnytte snarveiene i dagboken og organisere bunter og bilagsnummerserier riktig. 
Riktig oppsett av grunndata for at automatisk bokføring av f.eks fakturaer/kontansalg skal bli rett.  Videre ser vi på avdelingsregnskap, mvaoppgjør, automatisk periodisering, oppsett av rapporter og budsjett.
Tips for feilsøk ved differanse i hovedbok, reskontroavstemming, avstemming mvaoppgave, feil kontooppsett v/fakturering.  Remittering og OCR blir også behandlet. 
Avslutter med reskontrooppfølging og purring/renteberegning.  

 • Snarveier i dagbok
 • Organisering av bunter
 • Tekstkoder, oppsett
 • Kontooppsett for automatisk bokføring (eks fakturaer/kontantsalg)
 • Mvaoppgjør
 • Avdelingsregnskap
 • Automatisk periodisering
 • Oppsett av rapporter
 • Budsjett
 • Differanse hovedbok
 • Reskontroavstemming
 • Mvaoppgjør, feilsøk
 • Feil kontooppsett v/fakturering
 • Remittering
 • OCR
 • Reskontrooppfølging:  Purring/renteberegning