Nyheter, snarveier

Det har det siste året kommet mange spennende og nyttige funksjonaliteter i QuickNG.  Vi tar en presentasjon av disse.

Hovedvekten av kurset legges til manøvrering, snarveier, tilpasning av menyer, oppsett tabsider og kolonner.  Dette kan være nyttig for å få tilpasset Quick til den enkelte bruker og på den måten få Quick til å bli mest mulig effektiv.

  • Nyheter
  • Manøvrering
  • Snarveier
  • Tilpasning av menyer
  • Oppsett tabsider og kolonner
  • Quick tilpasset bruker
  • Bedre oversikt -> bedre effektivitet