Service & Support

Quick Systems as har en godt utbygget brukerstøtte-tjeneste sett i forhold til antall brukere. Vår brukerstøtte-avdeling teller seks fast ansatte support-konsulenter, i tillegg til at personell fra utviklings-avdelingen også er tilgjengelig for brukerstøtte i begrensede perioder.

Vi tilbyr brukerstøtte både pr. telefon og service ved fjernstyring av kundens PC med forskjellige tilgjengelige verktøy. Sistnevnte løsning anbefales for de fleste kunder, for da vil eventuelle problemer kunne løses svært raskt uten at vi behøver å rykke ut og uten at kunden behøver å sende inn sine data.

Quick Systems as har en godt utbygget brukerstøtte-tjeneste sett i forhold til antall brukere. Vår brukerstøtte-avdeling teller seks fast ansatte support-konsulenter, i tillegg til at personell fra utviklings-avdelingen også er tilgjengelig for brukerstøtte i begrensede perioder.

Vi tilbyr brukerstøtte både pr. telefon og service ved fjernstyring av kundens PC med forskjellige tilgjengelige verktøy. Sistnevnte løsning anbefales for de fleste kunder, for da vil eventuelle problemer kunne løses svært raskt uten at vi behøver å rykke ut og uten at kunden behøver å sende inn sine data.