Telefonstøtte dagtid

Åpningstider: 08:30-16:00 alle hverdager.
Telefon: 611 59000

Vår telefonbaserte brukerstotte er åpen alle hverdager mellom klokken 08:30 og 16:00. Vi svarer på alle typer sporsmål rundt Quick. Vanlig support er gratis (inkludert i den obligatoriske vedlikeholdsavtalen) inntil 2 timer pr. måned.

"Opplæring" over telefonen og oppdrag som mer har karakter som service (tilpasning av blanketter etc), samt oppdrag som skyldes problemer med annen programvare enn Quick regnes som serviceoppdrag og faktureres etter medgått tid.

Quick Brukerstøtte: Telefon 611 59000